Taken / Doelstellingen

Het Forum Amateur Podiumverenigingen  Zeist  (FAP) is de verbindende schakel binnen het culturele netwerk in Zeist.

De FAP:

  • Is namens de aangesloten verenigingen gesprekspartner voor de lokale overheid op het terrein van  kunst- en cultuurbeleid;
  • Verzorgt het toewijzen van door de gemeente Zeist gesubsidieerde dagdelen in theater FIGI aan de bij haar aangesloten verenigingen;
  • Stimuleert samenwerking tussen de bij haar aangesloten verenigingen;
  • Stelt jaarlijks de ‘Bravo Cultuurprijs Zeist’ en de ‘Originaliteitsprijs’ beschikbaar;
  • Bevordert juridische, fiscale en organisatorische kennisontwikkeling bij de besturen van de bij haar aangesloten leden;
  • Organiseert ten minste twee maal per jaar een ledenvergadering.

Op deze site vindt u informatie en contactgegevens van de aangesloten verenigingen en organisaties. Voor de leden is er praktische informatie te vinden over onder andere lidmaatschap van de FAP, de Bravo-cultuurprijs en het aanvragen van Figi-vouchers.

Bankrekening

Rabobank Zeist NL40 RABO.0395 2296 18
T.n.v. Forum Amateur Podiumverenigingen

Website

www.fap-zeist.nl

E-mail

Stuur een e-mail