Praktische info

KvK

Het Forum Amateur Podiumverenigingen Zeist (FAP) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482949.

Bestuursleden

Ruut te Velthuis, voorzitter
Dieuwertje van Ravenswaaij, secretaris
Patrick Duijst, penningmeester

Bankrekening FAP

Rabobank Zeist IBAN NL40 RABO 0395 2296 18
t.n.v. Forum Amateur Podiumverenigingen

Contact

postadres:
Postbus 327
3700 AH Zeist
email: info@fap-zeist.nl
www.fap-zeist.nl