Praktische info

KvK

De Federatie Amateur Podiumverenigingen Zeist (FAP) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482949.

Bestuursleden

Wim den Heijer, voorzitter
Patrick Duijst, penningmeester
Daan Kuiper, secretaris

Bankrekening FAP

Rabobank Zeist IBAN NL40 RABO 0395 2296 18
t.n.v. Federatie Amateur Podiumverenigingen

Contact

postadres:
Postbus 327
3700 AH Zeist
email: info@fap-zeist.nl
www.fap-zeist.nl