Bravo Cultuurprijs en Originaliteitsprijs

Aangesloten leden van de FAP kunnen zich inschrijven voor de toekenning van de Bravo Cultuurprijs en/of de Originaliteitsprijs.

Voor het toekennen van De Bravo cultuurprijs en de originaliteitsprijs worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Uitvoeringen waarbij sprake is van samenwerking tussen 1 of meer FAP leden en een of meer (culturele) organisaties;
  • Nadruk op samenwerking en kwaliteit met een verbinding naar de buurt, wijk of gemeente;
  • De prijs stimuleert navolging;
  • De première vindt in Zeist plaats.

Een jury beoordeelt de inzendingen. Voor de originaliteitsprijs geldt dat de jury zich het recht voorbehoudt om ook culturele uitingen te jureren die niet zijn aangemeld. De Bravo Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag. De originaliteitsprijs bestaat uit een beeldje waaraan geen geldbedrag verbonden is.
De Bravo cultuurprijs wordt uitgereikt aan het FAP lid dat zich als penvoerder heeft ingeschreven.

Meer informatie? Stuur een email aan de secretaris van de FAP: info@fap-zeist.nl.